[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.18.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.18.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.18.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.18.0″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]

Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO ) przekazujemy Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę „Wiakom” – Witold Cichoń.

 

  1. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
„Wiakom” – Witold Cichoń z siedzibą w 39-330 Mielec, ul. Sandomierska 8A, NIP: 8171801550, oraz inspektorem ochrony danych jej właściciel.

Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem telefonu +48 17 785 21 50, poczty elektronicznej biuro@wiakom.pl oraz listownie na adres firmy.

 

  1. POSTAĆ DANYCH

Przechowujemy dane postaci imienia, nazwiska i/lub nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu, oraz niezbędne dane serwisowanego sprzętu.

  1. CEL PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu :

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

 

  1. PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania Państw danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – Państwa zgoda.

 

  1. OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy „Wiakom” – Witold Cichoń, a Państwa firmą i wypełnienia wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

 

  1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
    Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy wspólnych Przedsięwzięciach. Dane te również mogą być przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym, a także podmiotom świadczącym „Wiakom” – Witold Cichoń usługi podwykonawcze, doradcze, księgowe, prawne i informatyczne.

Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  1. PRAWA

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 

WIAKOM© 2022

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]